(1)
Χαραλάμπους Ε. Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston. ethiki 2020, 6-18.