(1)
Χαντζής Γ. Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία. ethiki 2020, 19-25.