(1)
Τσερώνη Α. Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου. ethiki 2020, 41-47.