(1)
Φραγκιαδάκη Μ. Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων. ethiki 2020, 55-67.