(1)
Αντωνίου Α. .-. Σ. Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο. ethiki 2020, 68-81.