(1)
Μπαλάφας Γ. Ι. Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke. ethiki 2020, 69-70.