(1)
Πρωτοπαπαδάκης Ε. Δ. Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος. ethiki 2021, 7-12.