(1)
Τίφας Α. Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων. ethiki 2021, 54-63.