Χαραλάμπους Ε. (2020). Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 6–18. https://doi.org/10.12681/ethiki.22644