Χαντζής Γ. (2020). Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 19–25. https://doi.org/10.12681/ethiki.22645