Τσερώνη Α. (2020). Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 41–47. https://doi.org/10.12681/ethiki.22647