Σμυρνάκης Ν. (2020). Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 48–54. https://doi.org/10.12681/ethiki.22648