Φραγκιαδάκη Μ. (2020). Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 55–67. https://doi.org/10.12681/ethiki.22649