Αντωνίου Α. .-. Σ. (2020). Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), 68–81. https://doi.org/10.12681/ethiki.22650