Μπαλάφας Γ. Ι. (2020). Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (7), 69–70. https://doi.org/10.12681/ethiki.22727