Πρωτοπαπαδάκης Ε. Δ. (2021). Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (13), 7–12. https://doi.org/10.12681/ethiki.25962