Τίφας Α. (2021). Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (14), 54–63. https://doi.org/10.12681/ethiki.28595