Χαραλάμπους Ε. Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 2, p. 6–18, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22644. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22644. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.