Χαντζής Γ. Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 2, p. 19–25, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22645. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22645. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.