Σμυρνάκης Ν. Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 2, p. 48–54, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22648. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22648. Acesso em: 15 ιουνίου. 2024.