Φραγκιαδάκη Μ. Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 2, p. 55–67, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22649. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22649. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.