Αντωνίου Α. .-. Σ. Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 2, p. 68–81, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22650. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22650. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.