Μπαλάφας Γ. Ι. Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 7, p. 69–70, 2020. DOI: 10.12681/ethiki.22727. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22727. Acesso em: 14 απριλίου. 2024.