Πρωτοπαπαδάκης Ε. Δ. Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 13, p. 7–12, 2021. DOI: 10.12681/ethiki.25962. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/25962. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.