Τίφας Α. Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, [S. l.], n. 14, p. 54–63, 2021. DOI: 10.12681/ethiki.28595. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/28595. Acesso em: 10 δεκεμβρίου. 2023.