Θεοδώρου Ζαχαρούλα. 2020. ‘Περιεχόμενα’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):5. https://doi.org/10.12681/ethiki.22643.