Χαραλάμπους Ευαγγελία. 2020. ‘Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):6-18. https://doi.org/10.12681/ethiki.22644.