Χαντζής Γιώργος. 2020. ‘Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):19-25. https://doi.org/10.12681/ethiki.22645.