Τσερώνη Αλέξα. 2020. ‘Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):41-47. https://doi.org/10.12681/ethiki.22647.