Σμυρνάκης Νίκος. 2020. ‘Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):48-54. https://doi.org/10.12681/ethiki.22648.