Φραγκιαδάκη Μαρία. 2020. ‘Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):55-67. https://doi.org/10.12681/ethiki.22649.