Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος. 2020. ‘Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2 (Μάρτιος):68-81. https://doi.org/10.12681/ethiki.22650.