Μπαλάφας Γρηγόριος Ι. 2020. ‘Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 7 (Μάρτιος):69-70. https://doi.org/10.12681/ethiki.22727.