Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος Δ. 2021. ‘Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 13 (Ιανουάριος):7-12. https://doi.org/10.12681/ethiki.25962.