Τίφας Αντρέας. 2021. ‘Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 14 (Νοέμβριος):54-63. https://doi.org/10.12681/ethiki.28595.