Χαραλάμπους Ε. (2020) ‘Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 6–18. doi: 10.12681/ethiki.22644.