Χαντζής Γ. (2020) ‘Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 19–25. doi: 10.12681/ethiki.22645.