Τσερώνη Α. (2020) ‘Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 41–47. doi: 10.12681/ethiki.22647.