Σμυρνάκης Ν. (2020) ‘Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 48–54. doi: 10.12681/ethiki.22648.