Φραγκιαδάκη Μ. (2020) ‘Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 55–67. doi: 10.12681/ethiki.22649.