Αντωνίου Α. .-. Σ. (2020) ‘Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (2), σελ. 68–81. doi: 10.12681/ethiki.22650.