Μπαλάφας Γ. Ι. (2020) ‘Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (7), σελ. 69–70. doi: 10.12681/ethiki.22727.