Πρωτοπαπαδάκης Ε. Δ. (2021) ‘Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (13), σσ. 7–12. doi: 10.12681/ethiki.25962.