Τίφας Α. (2021) ‘Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων’, Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, (14), σσ. 54–63. doi: 10.12681/ethiki.28595.