[1]
Χαραλάμπους Ε., ‘Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston’, ethiki, τχ. 2, σελ. 6–18, Μαρτίου 2020.