[1]
Χαντζής Γ., ‘Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία’, ethiki, τχ. 2, σελ. 19–25, Μαρτίου 2020.