[1]
Τσερώνη Α., ‘Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου’, ethiki, τχ. 2, σελ. 41–47, Μαρτίου 2020.