[1]
Σμυρνάκης Ν., ‘Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας’, ethiki, τχ. 2, σελ. 48–54, Μαρτίου 2020.