[1]
Φραγκιαδάκη Μ., ‘Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων’, ethiki, τχ. 2, σελ. 55–67, Μαρτίου 2020.