[1]
Αντωνίου Α. .-. Σ., ‘Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο’, ethiki, τχ. 2, σελ. 68–81, Μαρτίου 2020.